Välkommen

Jadehovs Gård AB erbjuder konstulentstödd familjehemsvård, individanpassat för vuxna med beroendeproblematik.

Vi vänder oss till Dig som är man och 20 år eller äldre, som vill förbättra din livssituation. Vi tar även emot par.

Det vi kräver är att Du är villig att komma ur ditt beroende och att komma vidare i livet.

Vi kan ta emot:

  • Halvvägshusplatser
  • § 27 LVM-placeringar
  • Utslussningsalternativ efter placering på behandlingshem.
  • SoL placeringar
  • Stödboende

Vi erbjuder:

  • Sysselsättning/Smyckestillverkning, 4 timmar per dag.
  • Möjligheter till samtal med alkohol/drogterapeut.
  • Möjligheter till samtal med socionom.

Allt för att de som kommer hit ska må så bra som möjligt och få det stöd de behöver under tiden de bor hos oss.

Vi har regelbunden handledning.