Vår Filosofi

Vårt sätt att arbeta bygger i grunden på att de som bor hos oss ska lära sig att ta ansvar för sitt allmän dagliga liv (ADL). För att hjälpa de boende ytterligare ingår stödsamtal och bearbetande samtal enskilt och i grupp utifrån den boendes behov. Samtal sker med alkoholterapeut och/eller med legitimerad psykoterapeut.

Vi hjälper de boende att få struktur på sin situation både på arbete och fritid, där punktlighet och arbetsvilja är nyckelorden.

Vi betonar vikten av att passa tider och fullfölja de sysslor som man åtagit sig. Det är viktigt att meddela sig om den boende av någon anledning inte kan komma till ett inbokat möte eller något annat man åtagit sig. Vi vill också att de boende ska få känna tillfredsställelse att arbeta liksom tillfredsställelse att få belöning för sitt arbete.