Ove Jadehov

Förutom familjehemmet driver jag ett eget företag i hälsokostbranschen, AlkaGreens AB (startade 2003).

Jag arbetar också som Personlig Coach/Hälsocoach. Utbildad inom NLP (Neuro Lingvistisk Programmering). källa www.livs-viktigt.se/personlig-utveckling

Jag använder andningen som verktyg i min coaching och är utbildad andningsinstruktör. Till min hjälp  använder jag Relaxatorn, som är ett instrument för att få människor att gå ned i varv och lära sig andas på rätt sätt (jag var med och utvecklade produkten). Metoden är helt individanpassad och lär personen hur viktigt det är att andas på rätt sätt, för att få ner sin stressnivå.

Under sin vistelse här erbjuds de som bor här att om de själva vill, att använda Relaxatorn, som ett hjälpmedel på sin väg mot ett beroendefritt och mindre stressigt liv.