Samarbetspartners

 

Anders Jansson, Dala NLP

Anders har själv erfarenhet av missbruk, vilket ledde till att han utbildade han sig till alkohol/drogbehandlare (1993).

Ur arbetsinnehållet kan nämnas att han haft utbildningar och praktiskt jobbat med samtalsbehandling, terapi, alkohol/drog frågor, stress/ kris- och konflikthantering, personlig/ledar- och lagutveckling, handledare i ”det svåra samtalet” och som sakkunnig i liknande ämnen.

Från 2001 arbetar Anders helt som fristående konsult, och driver firman Dala NLP Centra som vänder sig såväl till enskilda, som till olika grupper och organisationer inom både den privata och offentliga sektorn. För mera information: www.dalanlpcentra.nu

 

Ola Hammarström, Ägare, Russinbackens Behandlingshem

Russinbackens behandlingshem grundades 2007 och är en tillståndspliktig verksamhet ”Hem för vård och boende” (HVB).

Vi har ett direkt samarbete med dem då det gäller återfall i beroendet eller annan problematik. Om/när detta sker skickas han/hon direkt dit för fortsatt behandling. När han/hon är färdigbehandlad finns det möjlighet att komma tillbaka till oss.

Russinbackens behandling utgår från 12-stegs programmet och har inslag av KBT.

Ola arbetar sedan många år som alkohol- och drogterapeut.

För mera information: www.russinbacken.se