Arbetssätt

Det vi i första hand vill är att de som kommer till oss är villiga att, komma ur sitt beroende och komma vidare i livet. För att hjälpa de boende ingår terapeutsamtal (se Samarbetspartners). Allt för att de som kommer hit ska må så bra som möjligt och få det stöd de behöver under tiden de bor hos oss.

Vi betonar vikten av att passa tider och fullfölja de sysslor som man åtagit sig. Vi hjälper de boende att få struktur på sin situation både på arbete och fritid, där punktlighet och arbetsvilja är nyckelorden. De får också lära sig att det är viktigt att meddela sig, om man av olika anledningar inte kan komma t.ex. vid sjukdom eller ett inbokat möte.

De boende får också lära sig vardagsekonomi genom att t.ex. följa med och handla mat så de ser vad det kostar. De får också lära sig att hur det är att klara av ett eget boende t.ex. laga mat, tvätta kläder och städa.

Vi poängterar också hur viktigt det är att komma i tid samt att ta del av de hjälpmedel som finns för att på ett bra sätt komma ut i samhället igen.

Under tiden de bor här deltar de boende i någon form av utbildning/praktik som kan leda till arbete eller fortsatta studier när de åker härifrån.