Vårt Mål är:

Att skräddarsy varje individs ”resa” efter deras egna behov och utifrån hur långt de kommit på sin väg i utslussningsarbetet.

Att se till att ta fram de hjälpmedel den boende behöver för att kunna klara av sin tid här, och nå det övergripande målet att kunna komma ut i samhället och klara det på ett bra sätt.

Att de som bor här när de lämnar oss ska klara av att ha ett eget arbete, studier, praktik eller liknande samt klara av ett eget boende.